STAVBY SEVERNÍ ČECHY:

 • I/13 Chomutov, most ev.č. 13-029 - kompletní rekonstrukce mostu, sanace spodní stavby a nosné konstrukce

               

 • I/15 Skršín, sesuv svahu II.e - zemní práce, pokládka kamenné dlažby
 • Ledvice - most ev.č. 13-059 směrem na Bílinu - bourací práce
 • Úpravy betonového kanálu, kolej číslo 9 v areálu firmy Legios Louny - bourací práce, vytvoření nové betonové konstrukce
 • TR Chotějovice - nová objízdná komunikace - kompletní vytvoření všech skladeb komunikace
 • Odstranění skladu č.1 v žst. Vejprty - demolice objektu
 • Oplocení 1200 m , parkové úpravy , živičné manipulační plochy Tanaka – Klášterec nad Ohří
 • Generální sanace chemicky odolné kanalizace - speciální techniky – Lovochemie Lovosice
 • Sanace konstrukce betonového cirkulačního lože chladící věže – Lovochemie Lovosice
 • Likvidace povodňových škod , demolice , sanace – Litoměřice, Mlékojedy, Křešice
 • Realizace chemicky odolných betonových konstrukcí – Lovochemie Lovosice
 • Rekonstrukce ČOV Vejprty – V a K Karlovy Vary
 • Lukavec - provedení zpevněných povrchnů a rekonstrukce místní komunikace
 • Globus Chomutov - přípravné práce

STAVBY ZÁPADNÍ ČECHY:

 • Turistické využití levého břehu Ohře - zemní práce, zřízení podkladních vrstev

         

 • Úprava ploch Hornického náměstí, jako východiska Stříbrné stezky (Jáchymov) - kamenické práce, pokládka dlažeb a obrubníků, vytvoření nové kanalizace

           

 • Rekonstrukce parků centrální části města Mariánské Lázně- zemní práce, zřízení podkladních vrstev

            

 • Rekonstrukce mostu ev.č. 219-014 Abertamy - kompletní rekonstrukce mostu

            

 • Oprava mostu ev.č. 221 29-6 Sadov - bourací práce, zřízení podkladních vrstev vozovky, pokládka dlažeb
 • Rekonstrukce mostu v km 29,767 trati M.Lázně - K.Vary (Bečov) - zřízení a odstranění panelových ploch, zemní práce

            

 • Lávka pro pěší  Karlovy Vary (KV ARENA) - zřízení a odstranění panelových ploch, zemní práce
 • I/6 Tašovické údolí most 6-049 - zřízení komunikací a zpevněných ploch (zařízení staveniště), zřízení panelových ploch
 • Karlovy Vary - rekonstrukce ulic Mattoniho a Drahomířina nábřeží -mechanizační práce
 • R6 Nové Sedlo - Sokolov, Oprava parkoviště Hotelu Transmotel Sokolov
 • Opravy propustků na sil. I/64 - 64/P007, 64-P006, 64-P005, 64-P004
 • II/21 Oprava opěrné zdi v úseku mezi obcemi Hroznětín a Merklín - II.etapa
 • Zřízení zpevněných parkovacích ploch v obcích Rudolec a Březová u Sokolova
 • Vypořádání stavby R6 Karlovy Vary - západ, 2.stavba - připojení pozemku p.č.510/5 na místní komunikaci - kompletní zřízení sjezdu na nepřipojený pozemek

           

 • R6 Nové Sedlo - Sokolov - SO 214 Most přes Ohři - dokončení rekonstukce mostu, terénní úpravy
 • R6 Nové Sedlo - Sokolov, objekt SO 202, SO 203, SO 204 - sanace betonových konstrukcí
 • R6 Nové Sedlo - Sokolov, objekt SO 207 - Most přes Lobezský potok - sanace betonových konstrukcí
 • R6 Nové Sedlo - Sokolov, objekt Most u elektrárny v Tisové- sanace betonových konstrukcí

           

 • Pošta Praha 120 - provedení oprav epoxidových podlah
 • Dopravní terminál Mariánské Lázně - Zpevněné plochy a komunikace
 • Otovice, ulice u panelárny - dokončení inženýrských sítí a komunikace
 • R6 Nové Sedlo - Sokolov - SO 214 Most přes Ohři - sanace betonových konstrukcí, nové železobetonové římsy, spolupráce na rekonstrukci mostu

                 

 • R6 Tisová - Kamenný Dvůr, přenastavení dilatací - bourací práce, vytvoření nových mostních říms
 • Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - Nemocnice Karlovy Vary - Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu - provedení opěrných gabionových stěn objektu SO 101 - kompletní provedení gabionových stěn
 • Oprava mostu ev.č. 209-026 Nová Role - sanace betonových kosntrukcí

 • Oprava mostu ev.č. 181 2-1 Stará Chodovská - bourací práce, vytvoření nových mostních říms a izolačních vrstev
 • Oprava mostu ev.č. 1944-1 za obcí Valeč - nahrazení stávající nosné konstrukce rámovými prefabrikáty Beneš, kompletní rekonstrukce mostu

 • Oprava mostu ev.č. 210-010 Nová Farma - nahrazení stávající nosné konstrukce speciální ocelovou konstrukcí, kompletní rekonstrukce mostu
 • Oprava čelní zdi mostu ev.č. 210 30a-1 Hřebeny - kompletní obnova mostu, vytvoření nových říms, dlažeb
 • I/20 sanace krajnic Březová + propustek
 • Hraniční předávací stanice Brandov - injektáž trhlin betonu kolektorů
 • III/210 36 Boučí - Oloví, Statické zajištění silnice - opěrné zdi, propustek - sanace sesuvu svahu, nové opěrné zdi, vytvoření nové propustku

 • R6 Nové Sedlo - Sokolov, objekt SO 208 - Most na MÚK se sil. II/210 - sanace betonových konstrukcí
 • Most Velichov - oprava ocelové konstrukce vodojemu
 • II/21 Oprava opěrné zdi v úseku mezi obcemi Hroznětín a Merklín - I.etapa
 • Radošov - oprava komunikace na poz. 1235 - zemní práce, vytvoření kompletní skladby komunikace, pokládka dlažeb a obrubníků
 • Radošov - statické zajištění svahu - zemní práce, železobetonový věnec na pilotové stěně
 • Integrovaná přeshraniční cyklostezka Wunsiedel - Selb - Aš, SO 201 Lávka přes potok ČPH - založení mostu, realizace dvou mostních opěr

 • Jáchymov - oprava vodojemu I. - kompletní oprava objektu, oprava fasády, zemní práce v okolí objektu
 • Karlovy Vary - RESORT CLARA, komunikace 3.část - zemní práce, vytvoření kompletní skladby komunikace
 • Přemístění D linky Jiří - SO 71 Pásová dopravník PD D1, základy - realizace nových základových patek pro vedení pásového dopravníku
 • Úřad práce Karlovy Vary - Komunikace a zpevněné plochy - kompletní vytvoření skladeb komunikace a zpevněných ploch
 • VD Březová - oprava zábradlí na hrázi - sanace betonového zábradlí

 • III/210 36 Oprava zárubní zdi Oloví - očištění kontrukce, doplnění chybějícího kamenného zdiva, přespárování
 • Karlovy Vary, ulice Moskevská - úprava vstupu do objektu, nové okapové chodníčky

 • R6 Sokolov - Tisová, SO 203 - kamnené dlažby, vytvoření nového schodiště
 • R6 Nové Sedlo - Sokolov - SO 214 Most přes Ohři - hlavní činností pro rok 2010, bourací práce, zemní práce (cyklostezka pod mostem), sanace betonových pilířů, zřízení montážní jámy
 • Úřad práce Karlovy Vary - Zemní a bourací práce - zemní práce, příprava pro budoucí budovu Úřadu práce a parkovací plochy
 • R6 Jenišov - Kamenný Dvůr - bourací práce na přebetonávkách zhlaví pilot pro zakládání mostů
 • Karlovy Vary, Libušina ulice, školní hřiště - přípravné a dokončovací práce
 • Rezidence Královská Vyhlídka - zednické práce
 • Sanace krajnic na I/20 Březová - zemní práce, opěrné zdi
 • rekonstrukce mostu Rotava (2009) - foto1 foto2 foto3
 • rekonstrukce mostu Jakubov 2009 (fotografie: 1, 2, 3,)
 • rekonstrukce mostu Poseč (2008) - foto1 foto2 foto3
 • rekonstrukce mostu Stará Chodovská (2008) - foto1 foto2 foto3
 • kompletní výstavba cyklostezky Ostrov (2007) - foto1 foto2
 • výstavba mostu Mrázov (2007) - foto1 foto2
 • sanace a rekonstrukce mostu Dolní Hraničná (2007)
 • rekonstrukce mostu Horní Tašovice (2007)
 • sanace a rekonstrukce mostu Velichov (2006) - foto1 foto2 foto3
 • výstavba mostu přes Plánský potok (2006) - foto1 foto2 foto3
 • sanace a rekonstrukce mostu Nová Role (2005/2006) - foto1 foto2 foto3
 • rekonstrukce svršku a říms mostu Radošov
 • výstavba komunikací a cyklostezek – města a obce Otovice , Sokolov , Karlovy Vary
 • opěrné zdi Oloví (2009) - foto1 foto2
 • gravitační opěrná zeď, oprava propustu a komunikace Žlutice (2006) - foto1 foto2 foto3
 • opěrná zeď – sanace sesuvu , oplocení telefonní ústředny Pernink – Český Telecom
 • zemní práce – příprava založení objektu Chodov – denní výkon 500 m3
 • železobetonový opěrný trámec – silnice Oloví – Kraslice – 2007 – 2008 - AZ sanace a.s.
 • ŽB opěrná zeď – silnice H. Blatná – Potůčky – 2007 - 2008 – AZ sanace a.s.
 • železobetonová opěrná zeď – Jáchymov – Boží Dar - 2006 , 2007 , 2008 – ŘSD ČR
 • zemní práce , přeložky sítí , staveništní komunikace – R6 – AZ Sanace a.s.
 • úpravy povrchů – dokončovací práce – zimní stadion Ostrov nad Ohří – Metrostav a.s.
 • sanace stěny odtěženého skalního masivu pro vodojem Plzeň Lobzy – SSŽ
 • výstavba RD Chodov (2007) - foto1 foto2 foto3
 • podíl na dostavbě a generální rekonstrukci LS Richmond Karlovy Vary (2007)
 • výstavba RD Olšová Vrata (2006) - foto1 foto2 foto3
 • výstavba altánu Cheb (2005) - foto1
 • bytový dům Královská Vyhlídka (vyzdívky, strojní omítky, komunikace, školní hřiště, HTÚ)
 • bytový dům Moravská
 • dodávky stavebních prací hotel Olympia – Karlovy Vary – Skanska CZ
 • rekonstrukce RD a provozoven – K. Vary , Cheb , Sokolov , Plzeň , Ostrov nad O.
 • výstavba RD – Lubenec , K. Vary , Rosnice , N. Role,  Jenišov a další
 • rekonstrukce rekreačních objektů – Jesenice , rybník Betlém , Radošov , Pernink
 • strojní omítky , vyzdívky – Nemocnice Domažlice – 27 000 m2 – Skanska CZ a.s.
 • fasáda Česká pojišťovna a.s. - Karlovy Vary - 600 m2 – PPF majetková
 • demolice usedlosti včetně ekologických zátěží – Ostrov nad Ohří
 • demolice průmyslového komínu Heřmanova Huť – výška 35 m
 • výstavba splaškové kanalizace, revitalizace areálu Baník Sokolov (2007) - foto1 foto2 foto3
 • mokré a suché tryskání ocelových konstrukcí , nátěry Vřesová (2006)
 • inženýrské sítě Otovice (2006) - foto1 foto2 foto3
 • rekonstrukce včetně výměny technologie vodojemu Radošov (2005)
 • sanace kanalizace Avirunion – Nové Sedlo
 • sanace železobetonového objektu budovy hrubé drtírny - Sokolovská uhelná a.s. – Vřesová
 • repase ocelových konstrukcí – technologických mostů a lávek – Sokolovská uhelná a.s. – Vřesová
 • digitální telefonní ústředna Loket nad Ohří – Český Telecom
 • výstavba rybníku Zelená Hora u Chebu – investor Stavba Cheb s.r.o.
 • rekonstrukce telefonních ústředen – TKB Nejdek , TKB Horní Slavkov , TKB Pernink
 • R6 podchod Loučky
 • udržovací práce technologických souborů Sokolovská uhelná a.s. – Vřesová
 • realizace podzemních telekomunikačních vedení – Telecom - Karlovarsko
 • repase startovacích věží dopravníkových pasů - Sokolovská uhelná a.s. – Vřesová
 • výstavba deš´tové kanalizace – centrální laboratoře – SU a.s. – Vřesová
 • železobetonová převázka mikropilot – 2000 m3 – K. Vary – Kyselka – AZ sanace a.s.
 • železářské , bourací , zemní práce - výstavba R6 – Metrostav, Stump, HS Ingreal , AZ sanace
 • založení objektu nových Lázní VI - Slunečních – Karlovy Vary – AZ sanace a.s.

STAVBY STŘEDNÍ ČECHY

 • demolice železobetonových konstrukcí (R6 – Karlovy Vary – Praha)
 • bourací práce Kolín
 • rekonstrukce administrativní budovy vědeckého inkubátoru – ČVUT Praha
 • Stavba R7 - protihlukový val
 • Stavba R7 - realizace mostních konstrukcí

Kontakty

Centrála společnosti:

Horní 94

362 63 Dalovice

Odpovědná osoba:

Ing. Petra Táborská

email:

taborska@krystyn.eu

Zastoupení Severní Čechy:

Odpovědná osoba:

Vladimír Krystyn

email:

krystyn@krystyn.eu

Zastoupení Střední Čechy

Odpovědná osoba:

Ing. Martin Kratochvíl

email:

info@krystyn.eu