Hlavní oblasti realizace

oblasti realizace-2.jpg

Výstavba a rekonstukce mostních objektů
a stávajících komunikací

Rekonstrukce a obnova stávajících mostních konstrukcí, výměna/oprava nosných konstrukcí, vytvoření nových skladeb vozovky,...

oblasti realizace-3.jpg

Zemní práce, zpevněné plochy
a komunikace

Sanace sesuvu svahů, parkové úpravy, vytvoření nových komunikací, chodníků,...

oblasti realizace-4.jpg

Speciální konstrukce

Komplexní dodávka inženýrských sítí, ČOV, rekontrukce vodárenských objektů, železobetonové konstrukce, speciální zakládání

oblasti realizace-5.jpg

Opěrné zdi a valy

Sanace krajnic komunikací, vytvoření nových opěrných zdí a valů, propustků,...

oblasti realizace-6.jpg

Autodoprava

Nabízíme odvoz/návoz materiálu, zeminy. Jsme držitelem licence pro mezinárodní silniční nákladní přepravu. Pravidelně zajišťujeme přepravu nákladu z Německa do ČR.

oblasti realizace-7.jpg

Sanační práce

Sanace betonových konstrukcí, injektáže a nátěry ocelových konstrukcí

oblasti realizace-1.jpg

Mimo jiné nabízíme také tyto služby

  • rekonstrukce a sanace starších objektů
  • provozovny, technologické celky
  • demolice objektů, odstraňování komunikací
  • technické a inženýrské dozorování staveb
  • deponování a skládkování inertních materiálů na vlastní skládce
  • pronájem manipulačních ploch a pracovních strojů
  • mytí vysokotlakou vodou
  • pronájem dopravního značení