Krystyn Karlovy Vary - stavební společnost

HLAVNÍ OBLASTI PODNIKÁNÍ

REKONSTUKCE MOSTNÍCH OBJEKTŮ
A STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ

Rekonstrukce a obnova stávajících mostních
konstrukcí, výměna/oprava nosných konstrukcí,
vytvoření nových skladeb vozovky,...

ZEMNÍ PRÁCE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY
A KOMUNIKACE

Sanace sesuvu svahů, parkové úpravy,
vytvoření nových komunikací,
chodníků,...

SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

Výstavba inženýrských sítí, ČOV,
rekontrukce vodárenských objektů,...

OPĚRNÉ ZDI A VALY

Sanace krajnic komunikací, vytvoření nových
opěrných zdí a valů, propustků,...

AUTODOPRAVA

Nabízíme odvoz/návoz materiálu, zeminy,...
Jsme držitelem licence pro mezinárodní silniční
nákladní přepravu. Pravidelně zajišťujeme přepravu
nákladu z Německa do ČR.

SANAČNÍ PRÁCE

Sanace betonových konstrukcí, injektáže,... 

 

 

 

 

 

 


Kontakty

Centrála společnosti:

Horní 94

362 63 Dalovice

Odpovědná osoba:

Ing. Petra Táborská

email:

taborska@krystyn.eu

Zastoupení Severní Čechy:

Odpovědná osoba:

Vladimír Krystyn

email:

krystyn@krystyn.eu

Zastoupení Střední Čechy

Odpovědná osoba:

Ing. Martin Kratochvíl

email:

info@krystyn.eu