ZS

lodní kontejnery, staveništní buňky 3x6 m, sklady plechové 2,5x4,0 m