Úprava ploch Hornického náměstí - Stříbrné stezka 2012