R6 Nové Sedlo - Sokolov, objekt Most u elektrárny v Tisové 2012