Přeložka vodoteče řeky Blšanky na dálnici D6

Přeložka vodoteče řeky Blšanky v rámci výstavby jejího přemostění na dálnici D6