Modernizace mostu ev.č. 2082-2 Březová

Stávající most byl kompletně odstraněn, kromě části spodní stavby, zde proběhlo odbourání opěr a křídel po její vyznačenou úroveň. Nová nosná konstrukce je navržena jako trámová z prefabrikovaných nosníků se železobetonovou deskou.