Kraslice – lávka přes Kamenný potok ul. Luční oprava

 Jedná se o lávku pro Pěší v Kraslicích přes Kamenný potok. Původní lávka se kompletně demolovala. Zůstala pouze malá část původního kamenného koryta. Zřídili jsme nový železo-betonový základ a opěru, na který byl osazen ŽB prefabrikovaný panel. Ten byl ošetřen pečetící vrstvou z epoxidu. V korytě došlo k přespárování původního kamenného koryta a z původního kamene dodláždění k novým opěrám. U vstupu na lávku byla zřízena zámková dlažba a mlatová cesta.