III/221 25 Statické zajištění silnice Velichov – Vojkovice

Projekt uvažoval hlavně statické zajištění komunikace. Zde jsme vybudovali sérii tří železobetonových opěrných zdí na pilotovém založení. Mimo jiné zde byla také sanace svahu, kdy ke korytu řeky přišly největší kameny frakce 1000+ a následně se postupně prosypávaly menšími. Gabionová opěrná stěna byla naopak vybudována proti sesuvu svahu na od břehu odlehlé straně vozovky. V rámci stavby se zhotovoval kompletní systém odvodnění včetně propustků. Část stavby je odvodněna pomocí příkopových žlabů, druhá část má rigol dlážděna z žulových kostek.