III/210 35 Modernizace silnice Vřesová - Tatrovice, úsek č. 1

Jedná se o silnici směřující z Vřesové do Tatrovic. Cílem projektu bylo rozšíření komunikace v místě zatáčky a celkové zajištění bezpečnějšího provozu. V místě zatáčky se vybudovala železobetonová opěrná zeď založená na pilotách. Po celé délce stavby se dláždil nový rigol. Vyfrézování a následné položení obrusné vrstvy komunikace.