II-210 Statické zajištění silnice Jindřichovice – Rotava

 Stavbu jsme realizovali v plném rozsahu. Od frézování po pokládku nového asfaltobetonového povrchu. Velká část naší práce byla také výměna aktivní zóny komunikace, vybudování železo-betonové opěrné zdi na pilotovém založení a vydláždění odvodňovacího rigolu podél komunikace.