I/13 PHS Dalovice

 Na stavbě protihlukové stěny jsme se podíleli s firmou Liadur, která dodala prefabrikované komponenty protihlukové stěny. Naše firma se postarala o pilotové založení sloupků protihlukové stěny, veškeré terénní úpravy a odvodnění. Svahy se ohumusovaly, zasely travním semenem a zpevnili dočasnou protierozní ochranou (biodegradační kokosovou rohoží). Před protihlukovou stěnu se poskládala zámková dlažba. Za stěnou je plastová vegetační dlažba prosypaná kamenivem 8-16, dopojená do příkopových žlabů s příložnými deskami.