D6

V rámci kompletní obnovy povrchu vozovky se zřizovali i nové přejezdy mezi jednotlivými směry dálnice D6, římsy na jednom z mostů a prováděla se výměna dlažeb u tzv. „hlásek“. Na těchto činnostech jsme se podíleli právě my.